Info Buzzer
התוכנית הכלכלית
שני 19 אוקטובר 2020 19:14
גלי צה"ל
|
03-5126666
ראיון עם פרופ' דניאל פפרמן, מנכ"ל הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרגל פירסום נתוני הסקר הסרולוגי, לפיהם לא נמצאו נוגדנים בדמם של 20% מאנשים שנתגלו חיוביים לקורונה; כולל פירסום נתוני האבטלה במשק; הביקורת הקשה מצידו על האופן שבו נאספים הנתונים; שיתוף הפעולה שלהם עם משרד הבריאות; כולל התייחסות ליום